Rosa De Sar: Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše

Kód: 8595054312336
599 Kč
Vyprodáno

POSLEDNÍ KUS: V apokryfním Filipovu evangeliu se píše, že Ježíše životem stále provázely tři ženy jménem Marie – jeho matka, sestra a snoubenka.

Detailní informace

Detailní popis produktu

V apokryfním Filipovu evangeliu se píše, že Ježíše životem stále provázely tři ženy jménem Marie – jeho matka, sestra a snoubenka. I když se tento text jeví jako symbolický, jedná se o reálné postavy jeho matky Marie, nevlastní sestry a manželky Marie z Betánie a svobodné kněžky Marie Magdalény. Pod křížem byly i další mu blízké ženy, a to Marie Jakubova a jeho přítelkyně královská Salomé, Herodova dcera a významná podporovatelka Ježíšova hnutí, matka Marty a Lazara. Kniha je věnována hlavně duchovnímu odkazu Marie Magdalény – apoštolky Východu a Ježíšovy prvorozené dcery Marie Salomé – apoštolky Západu. Sleduje také odkaz dvanácti apoštolek Ježíše, jejichž rody se zasloužily o šíření původního křesťanství v Evropě.

Autorka píšící pod pseudonymem Rosa de Sar je absolventkou dějin středověkého umění na Filosofické fakultě a doktorkou přírodních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dále vystudovala technologii restaurování uměleckých děl na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně se věnuje hudbě a výtvarnému umění, znalectví uměleckých děl a průzkumu stavebních památek a v poslední době také muzikoterapii a arteterapii. Zabývá se starověkou a středověkou filosofií, mystikou a alchymií. Je také autorkou knih: Mesiáš, Mysterium Karlštejna a Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás.

 

Obsah

I. ÚVOD

Minulost a současnost

 II. SLUŽBA A LÁSKA: JEDNOTA MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO PRINCIPU

Božská Jednota jako souhra mužského a ženského principu ve Stvoření

Marie z Magdaly je novozákonním naplněním ženského aspektu božství

Ženská spiritualita a ženy jako duchovní učitelky, mystičky a řeholnice

III. EGYPT ZDROJEM MOUDROSTI

Egyptská filosofie a zrod křesťanství

Mysteria Isidy a Osirida, egyptské vzory pro křesťanství

IV. HELÉNSKÝ SVĚT V DOBĚ JEŽÍŠE A POSELSTVÍ VELKÉ BOHYNĚ

Helénský svět jako athanor Ježíšova učení, gnostické spisy z Nag Hammadí

Maloasijské velké bohyně a vznikající mariánský kult

V. PÍSEŇ PÍSNÍ: LÁSKA JAKO MYSTERIUM POZNÁNÍ BOHA

Píseň písní jako biblický odkaz na starověká mysteria

Kosmický Kristus a obroda sexuální mystiky

VI. IZRAELITÉ A OČEKÁVÁNÍ MESIÁŠE, ZROD A ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ

Vliv učení Mezopotámie na vznik judaismu a křesťanství

Vliv Egypta na vznik judaismu a křesťanství

Judaismus, vznik křesťanství a jeho šíření církvemi

Komunity esenů a nálezy svitků od Mrtvého moře

Evangelium neznámého esena a zmínky o Marii z Magdaly

Filosofie helénského světa, indické védy a rané křesťanství

VII. TŘI MARIE, MARIE Z MAGDALY A SALOMÉ V BIBLI, APOKRYFECH A KORÁNU

Ženy v životě Ježíše, Ježíšova rodina a autorky Janova evangelia

Tři Marie v Bibli a v novozákonních apokryfech

Filipovo evangelium a zasvěcení ve „Svatební komnatě“, Marie z Magdaly – Ježíšova mystická „Snoubenka“

Marie z Magdaly jako „mystická choť“ či „adoptivní matka“ Ježíšova

Postavy Marií v Koránu a Marie jako univerzální matka lidského rodu

Tajné Markovo evangelium a orientální mysterium vzkříšení Lazara

VIII. MARIINO EVANGELIUM, PISTIS SOFIE A PODSTATA ARCHONTŮ

Mariino evangelium

Pistis Sofie a Podstata archontů

Sofiánské tajné evangelium Marie z Magdaly

IX. TŘI MARIE, SALOMÉ A ŽIVOT MARIE Z MAGDALY PODLE VÝCHODNÍ TRADICE

Šimon Mág a Salomé předobrazem božského páru Ježíše a Marie z Magdaly

Tři Marie v mýtech i legendách a maloasijský příběh Marie z Magdaly a Marie Salomé

X. ZROD KULTU ČERNÝCH MADON A MARIE Z MAGDALY V ZÁPADNÍ EVROPĚ

Svatý židovský král a svatá královská nevěsta

Zrod kultu Marie z Magdaly v římské Galii

Život Marie z Magdaly dle královské kroniky Stewartovců a keltské církve Svaté rodiny sv. Columby

Svaté Marie v provensálské a okcitánské tradici a zrod mariánského kultu

Vylodění Marií a legendy o životě Marie z Magdaly

Marie Jakubova a Marie Egyptská dle keltské a egyptské tradice v západní Evropě

Tři Marie a cikánská Černá Sára

Salomé a Marie Salomé v životě Ježíše

Splývání osudů tří Marií v mýtech a legendách

Vznik kultu černé madony v západní Evropě

Rozvoj západní tradice křesťanství a svatojakubská poutnická cesta do Santiaga de Compostela

Význam Marie z Magdaly pro křesťanství

Dáma nebo panna s jednorožcem, písně trubadúrů a středověké písně o mariánských zázracích

Evangelizace římské Galie a Hispánie

Současná pouť za odkazem starověkých bohyní a biblických Marií v západní Evropě

XI. MARIE A SVATÝ GRÁL, ALCHYMICKÉ VÝKLADY MÝTŮ

Svatý grál jako symbol

Vznik tradice Svatého grálu v západní Evropě

Kult Marie z Magdaly a dynastie Svatého grálu

Merovejští králové a odkaz katarů

Svátosti grálu v tarotu

Alchymie jako součást starověké moudrosti

Kristus v alchymii

Provensálský mýtus o vylodění tří Marií v alchymii

Alchymická symbolika ráje jako Arkádie nebo Nebeského Jeruzaléma

Kabeiristické schéma Šalamounovy pečeti

Univerzální alchymické symboly a sdělení

Duální člověk směřující k androgynní Jednotě

XII. UNIVERZÁLNÍ SYMBOLIKA VE STVOŘENÍ A NOVÉ TEORIE

Šestiúhelník a „Země Středu“

Kosmický světelný kříž

Světelná hvězda a kabeiristické schéma šesticípé hvězdy

Fyzikální teorie superstran a kabeiristické schéma

Dualismus v gnostické kosmologii

„Trojnost“, „Trojnásobný člověk“ a gnostické nazírání spásy

Zjevení jako poznání a gnostický mysticismus

XIII. DOSLOV A POUŽITÁ LITERATURA

Biblický příběh v novém světle

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Spiritualita a duchovno
Hmotnost: 0.7 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.